Blog

Lokalavisen Nyborg: Stenfiskerskonnerten ”Else” af Nyborg

Nyborg, 26 nov. 2021 kl. 07:00

Mette Ladegaard Thøgersen, leder af Nyborg Slot og Kulturhistorisk Afdeling/Østfyns Museer.

Stenfiskerskonnerten ”Else” blev bygget i 1905 på værftet Fløytrup & Schmidt i Nyborg og blev her en del af landets måske største stenfiskerflåde. De seneste godt 40 år har det gode skib sejlet i Tyskland under navnet ”Zuversicht”. P.t. er skonnerten på land, og kun hvis det lykkes at skaffe midler til en omfattende renovering, kommer det ud at sejle igen.

Artikel: https://ugeavisen.dk/lokalavisennyborg/artikel/stenfiskerskonnerten-else-af-nyborg

und hier als pdf

“Else”/”Zuversicht” under Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe i 2018. Arkivfoto: Søren Stidsholt Nielsen

Omkring år 1900 spillede stenfiskeriet en meget stor rolle i Nyborg, der på det tidspunkt havde landets måske største stenfiskerflåde. I 1905 blev der føjet endnu et fartøj til flåden, skonnerten ”Else”, der blev bygget som stenfiskerfartøj til N. P. Nielsen på Dyrehavevej.

N. P. Nielsen ejede flere stenfiskerskibe, var formand for byens stenfiskerforening og lød navnet ”Stenkongen”.

Der er kun få kilder til at belyse stenfiskeriets historie i Nyborg. Et vigtigt materiale er stenfisker Lars Peter Henrik Jensens levnedsskildring, som blev indleveret til Nationalmuseet i 1955. Heri fortæller Jensen – også kaldet ”Skipper-Jensen” – om livet som stenfisker. Fra 1905 blev han den første skipper på ”Else” og købte samme år en anpart i skibet på 1/9.

Kilderne giver ikke et entydigt bud på stenfiskerflådens størrelse, men formentlig var der mellem 15 og 25 fartøjer i Nyborg i begyndelsen af 1900-tallet. Nyborg-stenfiskerne fiskede især sten til havneanlæg og høfter på den jyske vestkyst. Stenene blev primært fisket ved holmene ved Frederikshavn eller Læsø, men engang imellem også ved Sejrø, Refsnæs eller Guldborgsund.

Stenfiskerskibene var udstyret med store stentænger, der skulle løfte stenene op fra havbunden, og med et kraftigt spil var det muligt at tage store sten på hele seks-syv tons op.

Hvis stenene var for store, kunne de sprænges i mindre stykker nede i lastrummet. Omkring år 1900 var fartøjerne uden maskinkraft, men omkring 1. verdenskrig begyndte flere af skibene at få indlagt maskine, og flere fik også en dykker med. Dog ikke Jensen selv; han sejlede udelukkende for sejl, indtil han endeligt gik i land i 1938.

Stenfiskeriet var et farligt arbejde, og Jensen beretter om flere ulykker. I 1914 blev han selv ramt af en stor sten, mens han var i lastrummet. Han brækkede skinnebenet og flækkede anklen. Herefter måtte han indlægges to måneder på Vestervig Sygehus og var uarbejdsdygtig i et helt år.

Samme år blev ”Else” solgt og forlod Nyborg. Siden 1980 har Nyborg-skonnerten været i Tyskland under navnet ”Zuversicht”. Skibet er hjemmehørende i Kiel og drives af foreningen ”Verein Jugendsegeln”, der sejler med unge som en del af et socialpædagogisk projekt.

Skonnerten har med jævne mellemrum besøgt Danmark – og Nyborg, men fremtiden for ”Else”/”Zuversicht” er uvis.

P.t. er skibet på land, og dets videre skæbne afhænger helt af, om det lykkes af skaffe midler til en omfattende istandsættelse af det, der formentlig er den sidste bevarede stenfiskerskonnert fra Nyborg.

Læs eventuelt mere om skonnerten her: https://verein-jugendsegeln.de/ts-zuversicht/

Kilder fra Nationalmuseet, Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og i privateje.